Welkom bij de rondleiding

Welkom bij de digitale rondleiding van studiecentrum Pabo Arnhem. In het menu aan de rechterkant vindt je een overzicht van alle mogelijkheden die het studiecentrum te bieden heeft.
Als er vragen zijn...spreek ons gerust aan in het studiecentrum. Wij zijn er altijd voor de nodige ondersteuning!
Met vriendelijke groet,
De medewerkers van het studiecentrum

Ixperium
Het studiecentrum grenst aan het Ixperium. Het Ixperium is een fysiek lab binnen de HAN Pabo.
Leraren, lerarenopleiders en studenten kunnen er op verschillende manieren kennis maken en experimenteren met ict-toepassingen voor het onderwijs.
Bij de balie van het studiecentrum kun je tablets, laptops, bee-bots en vele andere materialen lenen om te gebruiken op je stageschool.

Voor meer informatie: http://ixperium.nl/ixperium-arnhem/

FAQ Veelgestelde vragen
Hoeveel boeken kan ik lenen?


Je mag 10 items (boeken/dvd's/cd's) in bezit hebben.


Hoe lang mag ik boeken lenen?


Voor boeken geldt een uitleentermijn van vier weken, voor audiocd's en dvd's is de uitleentermijn 1 week.


Als ik een boek te laat terug breng moet ik dan boete betalen?


Als je 1 dag te laat bent is de boete €1.- per boek/item


10 dagen te laat €1.- + €1.- = €2.- boete per boek/item


20 dagen te laat €1.- + €1.- + €1.- = €3.- boete per boek/item


Als de boete meer bedraagt dan €6.- of als je meer dan drie aanmaningen hebt gekregen op een boek dan wordt de lener geblokkeerd en kun je geen boeken meer lenen.


Wat zijn de openingstijden van het studiecentrum?


Maandag : 8.15-16.45
Dinsdag :   8.15-16.45
Woensdag: 8.15-16.45
Donderdag: 8.15-16.45
Vrijdag: 8.15-16.45


In de zoekcomputer/catalogus staat dat het boek uitleenbaar is, maar als ik op de plank kijk staat het boek er niet.


Als je op exemplarenlijst klikt, krijg te zien of het boek uitgeleend is, op de reserveerplank staat of beschikbaar is. Uitleenbaar wil alleen maar zeggen dat als het boek aanwezig is je het kunt lenen.


Wat kan ik lenen, waaraan kan ik zien wat ik kan lenen?


Het meeste materiaal is voorzien van siso-etiketten een wit etiket betekent dat het materiaal uitleenbaar is. Een rood siso-etiket (naslagwerk) is niet uitleenbaar en een groen siso-etiket (methodemateriaal) is alleen uitleenbaar voor een dag deze boeken moeten dus dezelfde dag nog retour. Studieboeken welke ook een groen etiket hebben zijn niet uitleenbaar.

Kopieerapparaat Mediaplein

Beneden op het mediaplein staat een kopieerapparaat dat zowel kleur als zwart/wit kan kopieeren en printen. Als je achter een computer zit in het studiecentrum en je wilt printen moet je kleur of zwart/wit kiezen als printer. Je opdracht wordt dan naar alle printers binnen de HAN gestuurd. Wel is het zo dat als je zelf ingelogt staat je alleen met je eigen hanpas kunt printen.

Siso boeken

De siso boeken staan op het mediaplein aan de rechterkant als je binnenkomt.
Hier bij de lage kasten van de prentenboeken begint de siso met "0" en loopt 3 rijen kasten verder tot "454.9"


Na drie rijen met kasten gaat het hier bij de raamkant verder met de sisoboeken je zit hier ook bij sisocode "454.9", na deze 3 rijen met kasten gaat het langs de achterwand verder tot sisocode "994"

Kopieerapparaat werkplein


Boven, op het werkplein staat een kopieerapparaat dat zowel kleur als zwart/wit kan kopieeren en printen. Als je achter een computer zit in het studiecentrum en je wilt printen moet je kleur of zwart/wit kiezen als printer. Je opdracht wordt dan naar alle printers binnen de HAN gestuurd. Wel is het zo dat als je zelf ingelogt staat je alleen met je eigen hanpas kunt printen.
Aanwinstentafel


Op de aanwinstentafel ligt altijd een selectie van nieuwe materialen.
Deze kunnen direct geleend worden (als het uitleenbaar materiaal betreft).

prentenboeken & jeugdboeken

Naast de rekenmethoden op het mediaplein staan de prentenboeken en jeugdboeken in de lage kasten.
Deze boeken zijn onderverdeeld in AA (prentenboeken) A, B en C (jeugdboeken)

AA Prentenboeken (kleutergroep 1 en 2) 4 en 5 jaar
A Jeugdboeken (groep 3 en 4) Avi 4 6 en 7 jaar
B Jeugdboeken (groep 5 en 6)t/m Avi 9 8 en 9 jaar
C Jeugdboeken (groep 7 en 8) Avi 9+ 10 en 11 jaar